eusk

Lan aholkularitza

 • Nominen prestaketa.
 • Langileen altak eta bajak gizarte-segurantzan.
 • Lan istripu eta gaixotasunen ondoriozko bajak.
 • Kontratu, luzapen, kitatze-agirien (finiquito) eta abarren prestaketa.
 • Lan-egutegiak.
 • Ezgaitasun, erretiro, eta abarren espedienteak.
 • Enplegu-erregulazio espedienteak.
 • Aseguru Sozialak (TC1, TC2).
 • PFEZ (Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga).
 • Geroa.
 • 10 T ziurtagiria.
 • Hobariak, laguntzak eta diru-laguntzak.
 • Ordezkaritza lana lan-ikuskaritzaren aurrean.
 • Bitartekotza eta kontziliazio prozesuak.